Khung Làm Dấu (important) Cho Blog

Thủ thuật này làm cho tên lee làm source :)) thế nên ai thích thì cứ lấy


Mẫu 1:


Dữ Liệu Cá Nhân: Tên:
Địa chỉ:
Điện Thoại:Đây là Form mình có sẵn nên bỏ vô đây
Code

<form>
<fieldset>
<legend>Dữ Liệu Cá Nhân:</legend>
Tên: <input type="text" size="30" /><br />
Địa Chỉ: <input type="text" size="30" /><br />
Điện Thoại: <input type="text" size="30" />
</fieldset>
</form>


Mẫu 2:Tiêu đề...! ... Đặt văn bản của bạn tại đây ...

Mẫu đơn giản :D
Code

<fieldset><legend>Tiêu đề...!
</legend>...  Đặt văn bản của bạn tại đây  ...</fieldset>

Mẫu 3Tiêu đề...! ... Đặt văn bản của bạn tại đây ...

Đây là mẫu được cải thiện từ mẫu 2 ♥
Code

<fieldset style="border:6px groove #ccc; background:#F8ECE0;">
<legend style="font-weight:bold; color:#61380B;">Tiêu đề...!</legend>
... Đặt văn bản của bạn tại đây ...
</fieldset>


Mẫu 4
TIÊU ĐỀ ...Đặt văn bản của bạn tại đây...Đây là Form có cài CSS3 :D
Muốn đặt vào blog thì trước tiên hãy đặt đoạn code CSS này trước ]]></b:skin>

.fieldset1 {
width:500px;
border:4px double #0080FF;
-webkit-border-radius: 10px;
-moz-border-radius: 10px;
border-radius: 10px;
-webkit-box-shadow: 8px 8px 6px #808080;
-moz-box-shadow: 8px 8px 6px #808080;
box-shadow: 8px 8px 6px #808080;
background-color: #CEECF5;
padding: 10px;
font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
color: #0B173B;
-webkit-transform: rotate(-6deg);
-moz-transform: rotate(-6deg);
-o-transform: rotate(-6deg);
}
.legend1 {
text-align:center;
font-weight:bold;
font-size:18pt;
color:#B4045F;
text-shadow: 0px 0px 10px #BA55D3;
}

Sau đó nếu muốn đặt chỗ nào trong post hãy paste đoạn code này vào

<fieldset class="fieldset1"><legend class="legend1">TIÊU ĐỀ</legend>...Đặt văn bản của bạn tại đây...</fieldset>


~ The End ~

4 comments

1 April 2012 at 17:51

Hê hê
Xài thôi =))

8 April 2012 at 15:20

quá nhiều file js nên quá chậm

22 August 2012 at 14:40

chưa hiểu lắm, cái nì dùng làm gì em.

Pu 3k* CTV
23 August 2012 at 15:14

@Võ Quốc An
cái này thằng bạn em nó nhờ đăng code thôi!!! ^^~

Post a Comment

Warning
Chỉ comment trong phạm vi văn hóa =) (ngoại trừ thành phần Admin linh tinh có trong Bờ Lốc này)
Hết =))

Add Emoticons
 
Copyright © Pu 3k* 's Blog
Design by Pu 3k*
Lên đầu trang
Xuống cuối trang